Edukacija o radu u savjetovalištu za pružanje potpore ženama s invaliditetom žrtvama nasilja

objavljeno u Žene s invaliditetom

SOIH – Mreža žena s invaliditetom održala je online edukaciju o radu u savjetovalištu i stjecanje potrebnih vještina za pružanje potpore ženama s invaliditetom žrtvama nasilja. Trodnevna edukacija je održana od 28. do 30. rujna 2020. Prva dva dana odnosila su se na plenarni - teorijski dio i treći dan održane su dvije radionice.

Pozdravne riječi sudionicama edukacije uputila je predsjednica SOIH – Mreže žena s invaliditetom Gordana Jurčević  te ih upoznala s temom i ukazala na važnost prepoznavanja i prijavljivanja nasilja.

Stella Franjić govorila je o razlikama spola i roda, dala prikaz stanja kakvo je još uvijek u nekim zemljama, ali i u našim krajevima te istaknula kako je žena još uvijek u društvu degradirana i ima manju ulogu od muškarca.

Ljudi najčešće ne priznaju da imaju predrasude, a o toj temi i stereotipima izlagala je i kroz primjere objasnila Marica Mirić u svojoj prezentaciji.

Kako prepoznati diskriminaciju u području rada te kako se boriti protiv diskriminacije žena s invaliditetom, s pravnog gledišta govorila je Lorena Vovk, ukazavši na hitnost osnaživanja žena s invaliditetom i radeći na podizanju njihovog samopouzdanja.

Kristina Peruničić u svom je izlaganju prisutne upoznala s vrstama nasilja i istaknula kako je fizičko i psihičko nasilje nad ženama u porastu.

O načinima pružanja podrške žrtvama nasilja, karakteristikama i tehnikama slušanja te specifičnosti razgovora, kroz svoje dugogodišnje iskustvo važne informacije prenijela je voditeljica SOIH – SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja, Štefica Roginić. U komunikaciji sa žrtvama nasilja važno je biti pažljiva i objektivna slušateljica.

Nadovezujući se na prethodno izlaganje, Martina Mokus predstavila je pravila i principe rada sa žrtvama nasilja.

Trećeg dana edukacija održane su praktične radionice koje vodila Dragana Budimir, a polaznicama su približile stvarni prikaz rada na SOS telefonu za žene s invaliditetom žrtve nasilja.

Kao zaključak edukacije kojoj je prisustvovala Ivana Mastelić Ivić, administrativna tajnica Udruge, ističe se važnost prepoznavanja i ohrabrivanja žrtava da prijave nasilje osobi u koju imaju povjerenja i potraže pomoć.

 

Ivana Mastelić Ivić

Print Friendly, PDF & Email