Sudjelovanje na okruglom stolu na temu rane intervencije

objavljeno u Novosti

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj (Jaškovo) 30. rujna organizirao je online okrugli stol na temu ˝Rana intervencija u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj: U čemu smo drugačiji po završetku projekta?˝ u sklopu provedbe projekta ˝Mreža podrške za neovisnost˝.

Pozdravnim i uvodnim riječima obratila se ravnateljica Dijana Borović Galović, ravnateljica Centra Ozalj sa suradnicama i predstavila projekt „Mreža podrške za neovisnost“ koji se provodio od listopada 2017. do listopada 2020. godine s ciljem olakšavanja pristupu životu u zajednici osobama s intelektualnim teškoćama i djeci s teškoćama u razvoju u Karlovačkoj županiji.

Cilj projekta bio je aktivnostima proširiti uslugu organiziranog stanovanja i radne aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama te proširivanje usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške u Karlovačkoj županiji. Ravnateljica je naglasila kako bez edukacija nema napretka, posebno u izazovnim situacijama i vremenima gdje stručni suradnici trebaju mentorsku podršku. Isto tako, važno je tranzicijsku podršku pružati djeci u ranoj dobi, kao i kod izlaza iz obitelji. Adekvatnu podršku trebaju obitelji, kao i savjetodavnu potporu.

O unapređenju kvalitete rane intervencije i radu s djecom i roditeljima sudionice okruglog stola upoznala je Marina Bučar iz Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID).

O podršci edukacijskog rehabilitatora u usluzi rane intervencije logopedinje su istaknule važnost individualnog pristupa i osnaživanje roditelja koji su suradnici u planovima i ciljevima u vezi sposobnosti djeteta i potpomognute komunikacije.

Print Friendly, PDF & Email