Edukacija SOIH Forum virtualnog učenja o KPOSI

objavljeno u Novosti

Edukacije su prilike da se na bolji način zagovaraju prava i mogućnosti osoba s invaliditetom. SOIH nastavlja i u 2022. godini s aktualnim edukacijama pod nazivom SOIH Forum virtualnog učenja o KPOSI. Edukacije su vezane za aktualna zbivanja pod motom „Usudimo se saznati“.

Prva ovogodišnja online edukacija održana je 27. siječnja s temama Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. koje predstavljaju direktne provedbene planove Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom za navedena razdoblja.

U donošenje regionalnih i lokalnih strategija moraju biti uključeni i predstavnici civilnoga društva koji ukazuju na potrebe i interese osoba s invaliditetom. Inkluzija je važna od najranije dobi u zajednicu kako bi se istaknule prednosti i odagnale prepreke s kojima se osobe s invaliditetom susreću. Pristupačnost sadržajima i uslugama od izuzetne je važnosti za podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom.

Na edukaciji su sudjelovale predsjednica, izvršna direktorica i administrativna tajnica UOSIKAŽU.

Ivana Mastelić-Ivić

Print Friendly, PDF & Email