Izazovi i mogućnosti rada temeljnih udruga

objavljeno u Novosti

U četvrtak 10. listopada 2019. godine u restoranu Kristal u Karlovcu održan je stručni skup „Izazovi i mogućnosti rada temeljnih udruga“ kojeg je organizirao Hrvatski savez udruga invalida rada – HSUIR u okviru 8. Centra znanja za društveni razvoj. Predavanja i radionice vodile su predstavnice Mreža udruga Zagor.

U prvom dijelu izlaganja Ivana Radanović prisutne je upoznala sa izazovima i mogućnostima u vođenju obavezne dokumentacije za udruge. Uz izmjenu iskustava s ostalim udrugama koje su sudjelovale na stručnom skupu dobivene su informacije vezane za poslovne knjige, pravilnike i evidencije koje udruge trebaju voditi.

Drugi dio bio je vezan za volontiranje i organizatore volontiranja, a vodila ga je Nikolina Bertol. U sklopu predavanja o zakonskoj regulativi, odnosno obvezama i pravima volontera i organizatora volontiranja, na radionici je uz razmjenu iskustava i primjera drugih udruga prezentirana važnost uključivanja volontera u organizacije civilnoga društva. U sklopu ove teme održane su vježbe u malim grupama koje su bile zanimljive i dinamične te su pokazale kako je na zabavan način lakše učiti.

Na stručnom skupu su sudjelovale predsjednica UOSIKAŽU Gordana Jurčević, dopredsjednica udruge Martina Benić i administrativna tajnica Ivana Mastelić Ivić. Stručni skup bio je koristan i zasigurno će dobivene informacije doprinijeti u radu UOSIKAŽU.

Print Friendly, PDF & Email