Izricanje i provedba zaštitnih mjera

objavljeno u Novosti

Predavanje na temu ,,Izricanje i provedba zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja te udaljenja iz zajedničkog kućanstva'' održala je pravnica Ivana Lunka, pružateljica podrške na liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006.

Treće je to predavanje koje je 21. siječnja organizirao navedeni tim u svrhu edukacije i senzibiliziranja društva prema žrtvama nasilja. Online predavanje pratile su predsjednica Udruge Gordana Jurčević i administrativna tajnica Ivana Mastelić-Ivić.

Sudionike predavanja pravnica je upoznala sa Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji s naglaskom na zaštitnim mjerama te tko ih izriče i kada. Svrha izricanja zaštitnih mjera je da se njihovom primjenom spriječi nasilje u obitelji te osigura nužna zaštita zdravlja osobe koja je izložena nasilju. Njih izriče sud po službenoj dužnosti na prijedlog ovlaštenog tužitelja, stranke ili Centra za socijalnu skrb (CZSS).

Sudska mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja izriče se počinitelju nasilja ako postoji opasnost da bi počinitelj prema toj osobi mogao ponoviti nasilje u obitelji. Za planiranje i provedbu zaštitnih mjera nadležna je policijska postaja na čijem području žrtva ima prebivalište ili boravište. Počinitelju se može izreći mjera udaljenja iz zajedničkog kućanstva ako je počinio nasilje prema članu obitelji s kojim živi u zajedničkom kućanstvu.

Voditelj mjere dužan je sa žrtvom razraditi način postupanja žrtve ukoliko počinitelj ne postupa u skladu s izrečenom mjerom te način pružanja pomoći žrtvi od strane njenih srodnika kako bi se sprječilo počinitelja da ugrozi sigurnost žrtve. Na temelju prikupljenih informacija, voditelj mjere sastavlja sigurnosnu prosudbu i plan provedbe zaštitne mjere. Sigurnosna prosudba sadrži sve podatke o počinitelju i žrtvi, a ostali podaci važni za slučaj pribavljaju se od CZSS, drugih osoba i organizacija. Na temelju zaključka se radi na planu provedbe zaštitne mjere s kojom su upoznati policijski službenici koji obavljaju razgovor s počiniteljem i upozoravaju na posljedice u slučaju kršenja izrečene mjere. Zaštitne mjere traju dok za to postoji potreba.

Po prezentiranim podacima iz evidencije MUP-a o izrečenim pravomoćnim mjerama za prekršaje koje propisuje Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji od 2018. do 2020. godine, u prošloj godini je izrečeno vrlo malo zabrana što je po statističkim rezultatima odlično i daje naslutiti da se broj nasilja u obitelji smanjio, ali zabrinjavajuće u odnosu na godine prije jer vjerojatno zbog lockdowna i bolesti COVID-19 koje su obilježile 2020. godinu, mnoge žrtve nisu bile u mogućnosti javiti se za pomoć nadležnim institucijama te se smatra kako podaci ne prikazuju realnu sliku.

Na kraju predavanja svoja mišljenja i iskustva su iznijele i sudionice koje rade na podršci i pružanju pomoći žrtvama diljem RH. Zato su ove edukacije vrlo korisne za sve osobe koje rade s ranjivim skupinama i podrška na vrijeme može pomoći u zaštiti žrtve od nasilnika.

Ivana Mastelić-Ivić

Print Friendly, PDF & Email