Nastavak usluge osobne asistencije

Pod kodnim brojem UP.02.2.2.14.0066 kroz otvoreni trajni poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom - Faza III“ odobren je projekt Osobna asistencija = kvalitetniji život osoba s invaliditetom II čiji je nositelj Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, a donator Europski socijalni fond i Državni proračun RH. Vrijednost projekta je 1.936.643,74 kuna, a razdoblje provedbe je od 08.01.2021. -  08.07.2022.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u provedbi posredničko je tijelo prve razine (PT1), a Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije provoditelj je poziva na dostavu projektnih prijedloga druge razine (PT2).

Cilj projekta Osobna asistencija = kvalitetniji život osoba s invaliditetom II je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života za 20 osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog oštećenja, osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima (U daljnjem tekstu: OSI) s područja Karlovačke županije kroz pružanje usluge osobne asistencije.

Nastavak usluge osobne asistencije i nadalje će pozitivno utjecati na 20 OSI koje dobivaju mogućnost kontrole i izbora vrste usluge, načina pružanja usluge te vremena i mjesta na kojem će se usluga pružati. Osobna asistencija pruža podršku OSI u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja poput: pripremanja hrane i hranjenja, obavljanja fizioloških potreba, odijevanja, transfera, održavanja osobne higijene, mobilnosti, obavljanja administrativnih poslova, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

Također se pokazala jako značajnom za OSI koji žive sami i onima koji žive u ruralnim te slabo razvijenim područjima gdje je jedina dostupna socijalna usluga. Kroz projekt će se provesti edukacija vezana uz unaprjeđenje kvalitete usluge osobne asistencije.

 

Print Friendly, PDF & Email