Međunarodna suradnja – razmjena iskustava i dobre prakse

objavljeno u Novosti

Dana 02. i 03. listopada 2018. godine u Sanskom mostu održana je 12. Međunarodna konferencija o statusu i pravima osoba s invaliditetom u organizaciji Koordinacionog odbora kantonalnih udruženja i saveza osoba s invaliditetom Unsko-Sanskog kantona. U Hrvatskoj delegaciji koja je sudjelovala sa izlaganjima bila je i Gordana Jurčević, predsjednica UOSIKAŽU i članica predsjedništva SDDH.

Konferencija je imala veliki broj sudionika među kojima su bile osobe iz Federalnog ministarstva rada i socijalne skrbi, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici raznih udruženja osoba s invaliditetom i osobe s invaliditetom. Od stranih sudionika osim Hrvatske delegacije bili su predstavnici Slovenije, Srbije i Makedonije.

Print Friendly, PDF & Email