Suradnjom do kvalitetnije podrške

objavljeno u Žene s invaliditetom

Predstavnice UOSIKAŽU Marica Poljančić, izvršna direktorica i Ivana Mastelić Ivić, voditeljica volontera 02. listopada 2018. u Karlovcu sudjelovale su na okruglom stolu u organizaciji Ženske grupe "Korak" Karlovac sa temom "Izazovi u radu sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja".

Okrugli stol je organiziran u okviru programa Ministarstva pravosuđa "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela" čiji je cilj podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Ovo je još jedan korak u jačanju suradnje i umrežavanja te zajedničkog djelovanja na prevenciji i sprječavanju kaznenih djela i prekršaja, ali i podrške žrtvama i svjedocima istih.

Print Friendly, PDF & Email