Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom

objavljeno u Novosti

Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom obilježava se 5. svibnja s ciljem podizanja znanja i javne svijesti o cerebralnoj paralizi.

Cerebralna paraliza je stanje koje nastaje oštećenjem mozga kod novorođenčeta te je najčešći uzrok težih neuromotoričkih odstupanja u djece. Definira se kao grupa neprogresivnih poremećaja pokreta i položaja, uzrokovana razvojnim poremećajem ili oštećenjem nezrelog mozga.

Pojam “cerebralna” odnosi se na mozak, a “paraliza” na poremećaj pokreta i položaja. Oštećenje mozga nastaje prije, za vrijeme ili nakon porođaja, može biti različitog intenziteta i na različitim lokacijama u mozgu, a ovisno o lokaciji javljaju se i simptomi. Često je prate intelektualne teškoće, problemi s vidom, sluhom, govorom i druge poteškoće. Cerebralna paraliza je kompleksan invaliditet koji zahtjeva interdisciplinaran i individualan pristup.

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize obilježio je Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom organiziranjem okruglog stola preko Zoom platforme na temu „Obrazovanje djece i mladih s cerebralnom paralizom u Hrvatskoj“.

Na okruglom stolu su sudjelovale predstavnice UOSIKAŽU, a obilježavanje Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom podržano je nošenjem zelenih narukvica s natpisom „Nosim zeleno za cerebralnu paralizu“.

Print Friendly, PDF & Email