Sudjelovanje u fokus grupi projekta Platforma 50+

objavljeno u Novosti

Dana 07. svibnja 2021. godine od 14.00 do 16.00 sati predsjednica UOSIKAŽU Gordana Jurčević sudjelovala je u fokus grupi/grupnoj raspravi projekta Platforma 50+, koja se odvijala putem online platforme Zoom.

Radi se o fokus grupama i grupnim raspravama koje se provode u sklopu istraživanja javnog mijenja i potreba u politici izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj.  Fokus grupe/grupne rasprave se provode u okviru ESF projekta Platforma 50+ - Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada, kojeg provodi Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH i partnerske organizacije uključene u mrežu Platforma 50+. Projekt se odnosi na 50 članaka UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koja unaprjeđuje, osigurava i štiti punopravno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom.

Osnovni cilj fokus grupa je osiguranje djelotvornih i pravovremenih preporuka za sadržaj politike izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj.  Kako se u ovom trenutku razvijaju ključni strateški i operativni dokumenti, fokus grupe i grupne rasprave osigurati će sistematizaciju uvida ključnih dionika politike izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj. Uz potporu SOIH-a, fokus grupe i grupne rasprave su dizajnirale i provode dr. sc. Daniela Širinić te dr. sc. Anka Kekez Koštro. Fokus grupe i grupne rasprave provode se uz maksimalno poštovanje istraživačkih etičkih standarda i povjerljivosti. Podaci prikupljeni raspravom na događajima obrađivat će se zajedno, a u nalazima istraživanja prikazat će se grupno - kroz kategorije dobivene procesom kodiranja.

Na fokus grupi/grupnoj raspravi sudionici su razgovarali o sadržaju strateških i operativnih dokumenata politike izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, a teme razgovora su uključivale: postavljene ciljeve, mjere i aktivnosti kojim se mjere planiraju provesti.

Print Friendly, PDF & Email