Održana Međunarodna konferencija po projektu ARVID

objavljeno u Novosti

Međunarodna konferencija po projektu ARVID održana je online, 24. rujna 2021. Projekt “ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom“ financiran je od strane Europske unije putem Programa za pravosuđe, a provodi se u Hrvatskoj i Sloveniji.

Koordinator projekta je Hrvatski pravni centar, a partneri su Ministarstvo pravosuđa i uprave RH, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom (HR), Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (HR), Mirovni inštitut (SI) i Udruga Altra (SI). Pravobranitelj za ljudska prava Republike Slovenije podupire projekt.

Namjera projekta je istražiti razinu sudjelovanja osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: OSI) kao žrtava i svjedoka u kaznenopravnim postupcima, kao i moguće probleme koji ograničavaju njihovo potpuno sudjelovanje.

Današnju konferenciju pozdravnim riječima otvorila je Vedrana Šimundža Nikolić, pomoćnica ministra pravosuđa i uprave RH, o Boljem pristupu pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom - Zajedničke preporuke za Hrvatsku i Sloveniju govorili su Elizabeta Ivičević Karas, glavna stručnjakinja na projektu ARVID, Pravnifakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Rad konferencije moderirala je prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas, glavna stručnjakinja na projektu ARVID

PANEL 1.Uključivanje osoba s invaliditetom u sustav podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja

Tema prvog panela s jedne strane, odnosila se na osnaživanje samih osobas invaliditetom kako bi se više prijavljivala kaznena djela i prekršaji počinjeni na njihovu štetu uz istovremeno podizanje razine njihove informiranosti o pravima koja imaju kao žrtve kaznenih djela ili prekršaja. S druge strane, na povezivanje udruga koje pružaju potporu i pomoć osobama s invaliditetom s organizacijama civilnog društva koje pružaju potporu i pomoć žrtvama kaznenih djela ili prekršaja.

Panelisti/ce: Iva Barić Milojković (Odjel za podrškužrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Osijeku), Ivana Bilušić (Pravosudna akdemija/RH), Albin Dearing (FRA - European Union Agency for Fundamental Rights), Franc Glušič (Generalna policijska uprava, RS),Nikica Hamer Vidmar (Služba za podršku žrtvama i svjedocima, Uprava za kazneno pravo, Ministarstvo pravosuđa i uprave RH), Aleksandra Ivanković (Victimsupport Europe) – TBC, Andraž Kapus (Inštitut RS za socialnovarstvo), Jernej Koselj (Sektor za kaznovalno pravo inčlovekove pravice, Ministrstvo za pravosodje RS), Uroš Kovačič (Strokovna služba Varuha človekovih pravic RS), Marica Mirić (SOIH – Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske) -TBC, Tilen Recko (Društvo Altra, RS), Andreja Štepec (Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje, RS), Marine Uldry (European Disability Forum), Branka Zečević (Služba za politike za osobe s invaliditetom i druge socijalno ugrožene skupine,Uprava za obitelj i socijalnu politiku, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH).

Moderatorica: Katarina Vučko, nacionalna stručnjakinja na projektu Arvid,Mirovni inštitut, Ljubljana

PANEL 2. Prilagodba postupanja tijela kaznenog i prekršajnog postupka osobama s invaliditetom

Tema drugog panela odnosila se ne samo na uklanjanje postojećih brojnih fizičkih prepreka, nego i prepreka koje otežavaju mogućnost razumljive i učinkovite komunikacije, kao i pružanje potpore u komunikaciji osobama s invaliditetom. Za prilagođeno postupanje istaknuto je važno povezivanje udruga koje pružaju potporu i pomoć osobama s invaliditetom sa svim dionicima kaznenog i prekršajnog pravosuđa, posebice onima koji provode pojedinačnu procjenu žrtava, kao i sustavna edukacija o posebnostima osoba s invaliditetom i prilagođenom postupanju prema njima.

Panelisti/ce: Ines Budinoska (Center za izobraževanje v pravosodju, Ministrstvo za pravosodje RS), Anamarija Droždan-Kranjčec (Ženska soba, pravni tim; program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“/HR), Nikica Hamer Vidmar (Služba za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa i uprave RH), Alice Henriroux (European Network on Victims Rights), Darijo Jurišić (zamjenik Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom), Mirjam Kline (vrhovna državna tožilka, vodja Odelka za kazenske zadeveVrhovnega državnega tožilstva RS) i AnžejŽužek (višji pravosodni svetovalec, Vrhovno državno tožilstvo RS), DejaKozjek (višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani, RS) i Katja Škerget (vodja Službe za podporo oškodovancem, Okrožno sodišče v Ljubljani, RS), Dragana Marina (Odjel za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Zadru), Uroš Miklič (Odvetniška pisarna LMR, član Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije), Karmen Novak Hrgović (Visoki prekršajni sudRH), Silvija Pejaković Đipić (policijska akdemija, Ministarstvo unutarnjih poslova RH), Miren Špek (Udruga za podršku žrtvama i svjedocima/HR), Laura Valković (Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore).

Moderator: Zoran Burić, nacionalni stručnjak na projektu ARVID, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Na konferenciji je u ime SOIH – Mreže žena s invaliditetom i UOSIKAŽU sudjelovala predsjednica, Gordana Jurčević.

Više o samom projektu i rezultatima istraživanja možete pročitati u Zborniku projektnih materijala ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe sinvaliditetom.

Print Friendly, PDF & Email