Okrugli stol „Pružanje podrške i pomoći osobama s invaliditetom – žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja“

objavljeno u Novosti

Kao dio programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” 26. travnja 2019. godine održan je okrugli stol u organizaciji Ženske grupe Karlovac „Korak“ u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.

Tema okruglog stola bila je „Pružanje podrške i pomoći osobama s invaliditetom – žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja“ s ciljem okupljanja predstavnika pravosudnih tijela, institucija, ustanova i udruga koje rade ili dolaze u doticaj s osobama s invaliditetom kao žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te čuti iskustva u radu kao i prepreke i izazove s kojima se suočavaju.

U ime UOSIKAŽU uz Gordanu Jurčević sudjelovale su Melita Tuškan i Nela Zovko. Koliko je ova tema značajna za osobe s invaliditetom, ali i predstavnike pravosuđa te organizacije koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela pokazala je i diskusija kroz koju su razmijenjena razna iskustva sudionika.

Jedan od zaključaka zasigurno je potreba jačanja suradnje svih dionika s krajnjim ciljem pružanja kvalitetnije pomoći i podrške osobama s invaliditetom kada se nađu u situaciji da su žrtve ili svjedoci kaznenog djela ili prekršaja.

Na okruglom stolu izlagale su:

  • Ženska grupa Karlovac „Korak“: Sandra Turkanović, voditeljica aktivnosti ŽGK "Korak" programa "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela"
  • Županijski sud u Karlovcu: Elma Kaleb Mamić, sutkinja
  • Prekršajni sud u Karlovcu: Ljiljana Skale, sutkinja
  • Centar za pružanje usluga u zajednici Jaškovo: Dijana Borović - Galović, ravnateljica
  • Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije i SOIH – Mreža žena s invaliditetom: Gordana Jurčević, predsjednica Udruge i predsjednica Mreže
  • Udruga HERA Križevci: Marina Švagelj Jažić, predsjednica Udruge i voditeljica aktivnosti udruge HERA programa "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela"
Print Friendly, PDF & Email