Okrugli stol “Učinkoviti sustav podrške osobama s invaliditetom u kriznim stanjima”

objavljeno u Novosti

Dana 13.10.2020.g. u dvorani restorana „Kristal“ u Karlovcu u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa održan je okrugli stol pod nazivom “Učinkoviti sustav podrške osobama s invaliditetom u kriznim stanjima”.

Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici Gradskog društva Crvenoga križa Karlovac, Policijske uprave karlovačke, Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Grada Duga Resa te predstavnici udruga osoba s invaliditetom. UOSIKAŽU je predstavljala predsjednica Gordana Jurčević.

Sudionici su zaključili da je postojeći sustav podrške osobama s invaliditetom  nužno nadograditi kako bi se osobama s invaliditetom u kriznim situacijama mogla pružiti pravodobna, potrebna i prilagođena podrška na ravnopravnoj osnovi s ostalim građanima.

Znanja o invaliditetu i oblicima podrške koje posjeduju organizacije osoba s invaliditetom trebaju biti uvažena prilikom planiranja mjera i aktivnosti pomoći u kriznim situacijama. Također je zaključeno da je potrebno osigurati sustavnu stručnu podršku  svim pojedincima koji proteklih mjeseci neprekidno  izravno rade sa osobama s invaliditetom.

Kao posebno rizična skupina osoba s invaliditetom, koje su izloženije riziku, prepoznate su one osobe s invaliditetom koje žive same ili sa starijim i nemoćnim roditeljima. Savez udruga osoba s invaliditetom u narednom  razdoblju  namjerava potaknuti sve relevantne dionike da objedinjenim pristupom zasnovanom na stvarnim potrebama osoba s invaliditetom pristupi razvoju učinkovitog sustava podrške ovoj skupini građana kojih u Karlovačkoj županiji prema podacima iz 2019.godine ima 16.445.

IZVOR

Print Friendly, PDF & Email