Osobna asistencija u predblagdansko vrijeme

objavljeno u Novosti

Pandemija koronavirusa uvjetovala je brojne promjene u našim životima, pojavili su se brojni izazovi na koje treba odgovoriti, kako u profesionalnom tako i u osobnom životu.

Neizvjesne prognoze, nemogućnost predviđanja i planiranja, javnozdravstvene mjere i mjere ograničavanja kretanja, samo su neki od stresora koji povećavaju utjecaj na mentalno zdravlje svih, a posebice osoba s invaliditetom koje spadaju u ranjivu skupinu.

Pružanje usluge osobne asistencije predstavlja podršku osobama s najtežim vrstama invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog života i samozbrinjavanja i unapređenju kvalitete života, pogotovo sada u vrijeme epidemioloških mjera kada su korisnici najviše u svojim domovima.

Osim uobičajenih aktivnosti osobne asistencije, korisnici i osobni asistenti iskoristili su vrijeme za kreativne uratke adventskih vijenaca i pripremu za  došašće ili advent, što je u crkvenoj godini vrijeme priprave za Božić, odnosno Kristovo rođenje.

Print Friendly, PDF & Email