Poziv na suradnju

objavljeno u Novosti

Pozivamo sve članove koji su sudjelovali u sudskim postupcima u svojstvu žrtve kaznenog djela ili prekršaja na sudjelovanje u istraživanju u kojem će anonimno iznijeti svoja iskustva te u kojoj je mjeri pravosudni sustav prilagođen potrebama osoba s invaliditetom.

Radi se o istraživanju koje provodi Hrvatski pravni centar u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave, Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom i Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, u okviru projekta „ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom“, kojeg financira Europska unija.

Cilj istraživanja u kojem biste sudjelovali je ispitati iskustva osoba s invaliditetom koje su sudjelovale u pravosudnim (sudskim) postupcima u svojstvu žrtava kaznenog djela ili prekršaja u posljednjih 5-6 godina. Rezultate ovog istraživanja ćemo koristiti za izradu preporuka za unapređenje sustava, i za izradu programa obuke za pravosudne dužnosnike o tome kako se odnositi prema osobama s invaliditetom, kao i za udruge osoba s invaliditetom, o tome kako one mogu pomoći svojim korisnicima da koriste svoja prava u slučaju da postanu žrtvama kaznenih djela.

Samo istraživanje provodi se u obliku telefonskog intervjua (ili putem internetske veze, ovisno o tome što samim ispitanicima više odgovara), koji traje između sata i sata i pol. U tome intervjuu naglasak je a tome kako su pojedini akteri u sustavu (policija, odvjetništvo, sudovi) postupali: je li im bio omogućen pristup i primjerena komunikacija, jesu li dobili sve informacije i pojašnjenja, jesu li upućeni u službe pomoći i podrške i slično.

Intervjue provode kvalificirane intervjuerke u uvjetima povjerljivosti. Prije samog intervjua, HPC će Vas kontaktirati da se dogovorimo o najboljem terminu, o načinu provođenja intervjua (telefonom ili preko interneta), te Vas upoznati s Vašim pravima kao ispitanika. Potom Vas intervjuerka zove u dogovoreno vrijeme i obavlja s Vama razgovor.

Ako imate daljnjih pitanja o samom istraživanju i o Vašem mogućem sudjelovanju u njemu, molim Vas da se slobodno javite na adresu hpc@hpc.hr ili na telefon (01) 4854 934.

Zajedničkom suradnjom vjerujemo da ćemo uspjeti unaprijediti položaj osoba s invaliditetom koje se nađu u položaju žrtava kaznenih djela.

Print Friendly, PDF & Email