Postupanja i pomoć osobama s invaliditetom u kriznim stanjima

objavljeno u Novosti

Dana 26. studenog 2019. u kongresnoj dvorani restorana Kristal u Karlovcu održan je inicijalni sastanak s predstavnicima žurnih službi koje pružaju pomoć u kriznim stanjima.

Inicijalni sastanak održan je u sklopu projekta edukacije predstavnika javnih službi o posebnostima komunikacije s osobama s invaliditetom koje provodi Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.

Sastanak je vodila tajnica Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije Veronika Lendler, a predsjednica UOSIKAŽU Gordana Jurčević bila je jedna od aktivnih sudionika.

Tema sastanka bila je primjena čl.3. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17).

 

Foto: Romija Radočaj Naglić

Print Friendly, PDF & Email