“Praktična kuća znanja”: Prostor edukacija, druženja i kreative

objavljeno u Novosti

Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije – UOSIKAŽU od srpnja postala ponosan provoditelj svog prvog projekta iz Europskog socijlanog fonda. Odobreni projekt „Praktična kuća znanja“ - jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu porvodi se u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga ''Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3. Prioritetna os 2 - Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

Ministarstvo socijalne politike i mladih RH u provedbi posredničko je tijelo prve razine (PT1), a Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije provoditelj je poziva na dostavu projektnih prijedloga druge razine (PT2).
Partneri na projektu su: Karlovačka županija, Grad Duga Resa i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 979.600,75 kuna, koji se provodi u periodu od 14 mjeseci, a započeo je potpisivanjem Ugovora sa Ugovornim tijelom 14. srpnja 2014. godine.

Približiti usluge korisnicima

Voditeljica porjekta Gordana Jurčević, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije pojašnjava kako se ideka o aktivnostima rađala se duži niz godina. Točnije, paralelno kako je udruga provodila svoju prvu IPA-u 2009. i projekt “Činimo promjene zajedno” od 2012.-2014. godine.

Kontinuirani boravak na terenu, osobito na područjima od posebne državne skbri: Tounj, Plaški, Josipdol, Vojnić, Generalski Stol I dr. uvidjeli smo da nakon pružanja onih osnovnih usluga kao što su: pomoć u kući, umrežavanje korisnika specijalno prilagođenim mobilnim uređajima, usluga mobilnosti I prijevoza specijalno prilagođenim kombi vozilom i edukacijama osnaživanja-pokazalo se da je vrijeme za nadogradnju. Do početka provedbe Praktične kuće znanja usluge smo pokušali približiti korisnicima, smanjiti njihovo lutanje po institucijama te smo odlučili da ćemo mi biti ti koji s uslugom dolaze do osoba s invaliditetom. Nakon što smo uložili napore u njihovo osnaživanje, u pripremanje da budu što samostalniji, s Praktičnom kućom znanja odlučili smo dodatno uložiti napore u to da ne samo članovi udruge UOSIKAŽU budu gotovo nositelji I kreatori tema I vrsta radionica te usluga koje će im se pružati. Projektom smo stoga obuhvatili I članove drugih, srodnih, suradničkih udruga: Društva multiple skleroze Karlovačke županije, Udruge Sunce te Udruge invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom grada Duga Resa -kazala je Gordana Jurčević, voditeljica projekta Praktična kuća znanja te dodaje: - Smatrali smo da je potrebno formirati jedinstveni prostor u kojem bi osobe s invaliditetom, članovi njihovih obitelji, dakle, korisnici projekta, mogli boraviti, provoditi kvalitetno slobodno vrijeme, ali imati što jednostavniji uslugama koje smo za njih pripremili- istaknula je G. Jurčević.

Ciljevi I aktivnosti projekta

Veliku ulogu u pripremi I pokretanju projekta imao je I radni tim sastavljen, uz djelatnike UOSIKAŽU, i djelatnike partnera: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Podružnica Karlovac te osobito Grada Duge Rese.
Cilj projekta “Praktična kuća znanja” u Dugoj Resi je povećati socijalne vještine i kompetencije za poboljšanje zapošljivosti osoba s invaliditetom. Projekt je osmišljen za jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu, a jedinstveno uređen porstor mjesto na kojem će osobe s invaliditetom imati mogućnost stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija, ali i praktične primjene naučenog uz stručnu podršku radnog terapeuta, socijalnog radnika i ostalih stručnih izvoditelja. Osim osnaživanja osobe s invaliditetom na jednom mjestu u kojem će uz teoriju i praktično primjenjivati stečena znanja i vještine.

Projekt sadrži socijalne usluge kao jedan od oblika izvaninstitucionalne podrške osobama s invaliditetom, a obuhvaća više aktivnosti u koje su uključeni korisnici:

  • tretmane rehabilitacije i ostale načine podrške poput uvježbavanja orijentacije, mobilnosti, ergonomije i dr.,
  • radionice socijalno-komunikacijskih vještina, uvježbavanje i razvijanje komunikacijskih vještina, praktične vježbe rješavanja svakodnevnih problema, učenje vještina samozastupanja, individualna odgovornost, ponašanja u specifičnim situacijama i sl.,
  • prijevoz osoba s invaliditetom prilagođenim kombi vozilom,
  • uključivanje volontera,
  • pravna i psihološka podrška,
  • tečajevi keramike i rada na sublimacijskoj preši u „Praktičnoj kući znanja,
  • plasiranje proizvoda na tržište,
  • „Practical soft skills training” unaprjeđenje kompetencija za lakše zapošljavanje i samozapošljavanje.
Primjer dobre prakse

Na primjeru “Praktične kuće znanja” pokazalo se kako sudjelovanje na edukacijama o natječajima u pripremi može biti imati u kratkom roku odličan rezultat, dogovoreno partnerstvo, osmišljene projektne aktivnosti I rezultat je tu.

Upravo je jedna follow up edukacija Ured za udruge Vlade RH rezultirala idejom o pokretanju projekta “Praktična kuća znanja” I gotovo u dva dana imali smo formiran tim, odrađeni su sastanci, razrađena ideja…To je dobar primjer iz prakse kako se uz dobru volju I prave ljude vrlo brzo dođe do rezultata – kazala je G. Jurčević.

Print Friendly, PDF & Email