Predstavljanje programa „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.- 2027.“

objavljeno u Novosti

U Društvenom centru Prostorija u Karlovcu dana 23.02.2022. održano je predstavljanje programa „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.- 2027“. Nakon pozdravne riječi Aleksandre Podrebarac, predsjednice Udruge Carpe Diem, Saša Šegrt iz Nacionalne kontakt točke CERV programa predstavila je novi program „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.- 2027.“

Ured za udruge Vlade RH djeluje kao Nacionalna kontakt točka CERV programa, zadužena je za informiranje i educiranje o CERV programu, jačanju njegove vidljivosti u Republici Hrvatskoj te pružanju tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata.

Program „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“ (Citizens, Equality, Rights and Values programme, CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju.

Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru.

U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijarde eura, a raspodijeljen je na 4 tematske cjeline: 1) Vrijednosti Unije; 2) Jednakost, prava i rodna ravnopravnost; 3) Uključenost i sudjelovanje građana; 4) Daphne - borba protiv svih oblika nasilja.

Na predstavljanju je u ime UOSIKAŽU sudjelovala Gordana Jurčević, predsjednica Udruge.

Print Friendly, PDF & Email