Od sela do grada asistencija je nada

Uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu je vrlo važan segment kvalitete života. Različite konvencije i deklaracije osoba s invaliditetom daju na važnosti i preporučuju smjernice uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice. Države potpisnice, pa tako i RH-a stvara uvjete i radi na prostornoj prilagođenosti i drugim čimbenicima za kvalitetniji život osoba s invaliditetom.

Međutim, još uvijek su osobe s invaliditetom koje žive u ruralnim i manje razvijenim područjima u lošijem položaju u odnosu na osobe s invaliditetom koje žive u urbanim sredinama. Razlog tome su loša povezanost, arhitektonske barijere, nedostatak socijalnih usluga i sadržaja u odnosu na potrebe osoba s invaliditetom.

Milivoj je korisnik osobne asistencije koju provodi UOSIKAŽU kroz projekt Osobna asistencija = kvalitetniji život osoba s invaliditetom II financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH.

Obzirom da Milivoj živi u izrazito ruralnom području s udaljenim i izoliranim naseljima od velikog značaja za njegovu kvalitetu života je pružanje usluge osobne asistencije. Milivoj voli dolaziti na kreativne radionice i raditi s papirom. S asistenticom Snježanom priča o svemu i voli sve što mu pripremi za jelo. Voli kada dolaze u Karlovac i sa asistenticom obavlja kupnju i druge aktivnosti u kojima mu pomaže. Obostrana brižnost njihove su vrline kojima su ispunjeni radni dani.

Print Friendly, PDF & Email