PREVENCIJA I BRIGA O ZDRAVLJU OSOBA S INVALIDITETOM

objavljeno u Novosti

Zdravlje je u većini slučajeva jedno individualno iskustvo vlastitog psihofizičkog stanja, te se često ne može testirati, dijagnosticirati, kalkulirati, izmjeriti ili izvagati.

Zdravlje omogućava sve što je svakom čovjeku iznimno važno, a to je da rastemo, razvijemo se i napredujemo, da radimo, da brinemo o sebi i nama bliskim osobama, da se družimo, da možemo usmjeravati svoj životni put u skladu s vlastitim interesima, potrebama, sklonostima.

Stoga je 11. ožujka 2022. godine održana online edukacija na temu Prevencija i briga o zdravlju osoba s invaliditetom koju je vodila Paulina Šepac, izvoditeljica na programu kako bi se upoznali s faktorima koji loše utječu na naše zdravlje kao i oni koji imaju na njega pozitivan utjecaj.

Na edukaciji je sudjelovalo devet korisnika UOSIKAŽU koji su nakon izlaganja podijelili svoja vlastita iskustva i savjete.

Print Friendly, PDF & Email