Projekt MZOS-a 2014: “Obrazovanje po mjeri svih”

objavljeno u Novosti
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 05. veljače 2014. godine objavilo je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama za razdoblje do kraja nastavne godine 2013./2014., a koje su se prijavile na javni poziv koji je bio raspisan od 14. siječnja 2014. godine do 27. siječnja 2014. godine.
Na raspisani natječaj javnog poziva projekt „Obrazovanje po mjeri svih“ prijavila je i Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije koji je odobren u iznosu od 16.250,00 kuna za osiguravanje troškova plaće jedne pomoćnice u nastavi za jednog učenika s teškoćama u razvoju u trajanju od 03. veljače 2014. do 30. lipnja 2014. godine.
Cilj je podrškom pomoćnika u nastavi osigurati učenicima s teškoćama u razvoju pomoć prilikom izvršavanja zadataka koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika kao i osigurati obrazovanje koje u najvećoj mogućoj mjeri razvija djetetovu osobnost do kraja školske godine 2013./2014.
Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu pomoć, borave s učenicima s teškoćama u razvoju u školi i pomažu im na svim nastavnim satima te pod odmorom. Obavljaju i tehničke poslove: pomažu pri kretanju u školi, pri odlasku na toalet i obavljanju higijenskih potreba, te kod uzimanja obroka. Uz rad na nastavi, pomoćnici u suradnji s učiteljima izražuju specifične materijale i zadatke za rad prilagođene učenikovim sposobnostima. Osim suradnje s učiteljima, surađuju sa stručnim suradnicima škole, s učenikom i roditeljima te vode izvješća o napredovanju i teškoćama s kojima se susreću.
Provedbom navedenog projekta doprinosi se i u promjeni stavova društva spram djece s teškoćama u razvoju i uključivanja u proces obrazovanja što je izuzetno bitno jer je osnovno školstvo obvezno za svu djecu. O kvaliteti tog obrazovanja ovisi i daljnje školovanje, sve do visokoškolskog, a stjecanje profesije preduvjet je uključivanja na tržište rada i osiguranje egzistencije vlastitim radom kojem teži svaki građanin ovog društva pa tako i osobe s invaliditetom. (Gordana Jurčević)
Print Friendly, PDF & Email