Pružanje podrške starijim osobama

objavljeno u Novosti

Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba na dan 01. listopada ima za cilj ukazati javnosti da je uvažavanje demografskih trendova i socijalna inkluzija starijih osoba od presudne važnosti za kreiranje održive društvene sredine koja promiče jednakost, blagostanje i prosperitet zajednički za sve građane.

Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspjeha čovječanstva ali i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova. Udio osoba starijih od 60 godina je u porastu i taj se trend nastavlja sa jedne strane uslijed opadajuće stope nataliteta, a sa druge strane uslijed povećanja dužine životnog vijeka.

Za osobe starije životne dobi preporuča se da su aktivne u granicama svojih mogućnosti kako bi očuvali svoje psihičko i fizičko zdravlje uz zadovoljavajuću socijalnu podršku u okviru obitelji i grupi svojih vršnjaka. Sa godinama dolaze i zdravstvene tegobe s kojima su pogođene osobe treće životne dobi, a najčešće dijagnoze su oslabljeni vid i sluh, dijabetes, bolesti krvožilnog sustava i koštano mišićne bolesti.

Proglašenjem pandemije uzrokovane koronavirusom od 2020. godine zdravstvena skrb se usmjerila na zbrinjavanje oboljelih od bolesti COVID-19 što je dijelom utjecalo na dostupnost zdravstvenih usluga, odgađanjem specijalističkih pregleda i pretraga koje nisu hitne što dodatno produljuje vrijeme do postavljanja dijagnoze i praćenje zdravstvenog stanja.

Jedna od prepreka koja predstavlja problem kvalitete življenja, a pogođen je velik broj umirovljenika, su primanja koja nisu dostatna za pokrivanje režija, lijekova i zadovoljavanja ostalih životnih potreba.

Trogodišnji program  PodršKA osobama s invaliditetom bez granica - socijalno uključivanje nam je zajednička stanica! koji je financiran od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike provodi se s ciljem pružanja socijalnih usluga koje doprinose podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom Karlovačke županije, a ima usmjerenost i na osobe starije životne dobi.

Djelatnice zaposlene na programu pružaju usluge na području od posebne državne skrbi (Tounj, Josipdol, Plaški), a odnose se na pomoć u kući, usluge vezane za rješavanje administrativnih pitanja korisnika i ostvarivanja prava iz područja invaliditeta te prijevoz. Provedba programa podržana je i od strane partnera: Karlovačke županije, Grada Karlovca, Općine Plaški te Centra za socijalnu skrb Karlovac i Ogulin.

U UOSIKAŽU je učlanjeno 365 osoba s invaliditetom, od toga 157 žena i 208 muškaraca. Od ukupnog broja učlanjenih 165 osoba je starosne dobi od 61 do 80 godina. Prosječna starosna dob učlanjenih je 59 godina.

Ivana Mastelić-Ivić

Print Friendly, PDF & Email