Sastanak fokus grupe projekta “Gradski program za mlade Grada Duge Rese”

objavljeno u Novosti

Na poziv Grada Duga Resa, nositelja projekta "Gradski program za mlade Grada Duge Rese" UOSIKAŽU, kao jedan od aktera u zadovoljavanju javnih potreba mladih na području grada Duge Rese, 30. siječnja 2018. godine, u prostorijama Gradske uprave Duga Resa, sudjelovala je u istraživanju koje je provedeno putem grupne diskusije (fokus grupe).

Print Friendly, PDF & Email