Sudjelovanje na edukaciji Timova za krizne situacije

objavljeno u Novosti

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH u okviru projekta UP.04.2.1.11.0148 „IzaZOVI u krizi“ organizirala je online edukaciju Timova za krizne situacije i osoba s invaliditetom volontera o upravljanju volonterima za partnerske udruge i suradničke udruge osoba s invaliditetom koje kao članovi Tima za krizna stanja djeluju na području lokalnih zajednica u kojima se projekt provodi.

Kao partner na projektu ispred Saveza izviđača Hrvatske (SIH) edukaciju je proveo Boris Vujnović, glavni načelnik SIH-a te ujedno i član pričuvnog sastava državne intervencijske postrojbe civilne zaštite MUP RH.

Edukacija Timova održana je 16. siječnja 2023. godine, a pratio ju je radni tim ureda UOSIKAŽU.

Cilj edukacije je unaprijediti znanja o učinkovitom menadžmentu volontera i fazama menadžmentskog volonterskog programa, s posebnim naglaskom na menadžment u kriznim situacijama.

Print Friendly, PDF & Email