Sudjelovanje na predavanju „Predrasude i stereotipi o žrtvama kaznenih djela“

objavljeno u Novosti

Na online predavanju u svrhu educiranja i senzibilizacije društva prema žrtvama nasilja, u organizaciji tima Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja (116006) sudjelovale su i predstavnice radnog menadžmenta UOSIKAŽU.

Predavanje na temu „Predrasude i stereotipi o žrtvama kaznenih djela“ održala je 11. svibnja pružateljica podrške na liniji  116006 psihologinja Ivana Prović.

Društvene predrasude i stereotipi prema žrtvama kaznenih djela često dovode do retraumatizacije i otežavanja oporavka žrtve od doživljenog traumatičnog iskustva. Najčešće prisutni štetni mitovi i očekivanja društva utječu na proces oporavka, a odnose se i na žrtve rodno uvjetovanog nasilja kao specifično ranjive skupine.

Print Friendly, PDF & Email