Tiskana brošura u okviru projekta Usluga osobne asistencije – „nada za bolji život osoba s invaliditetom“

objavljeno u Novosti

Uspješno je realiziran projekt Usluga osobne asistencije - „nada za bolji život osoba s invaliditetom“ koji je UOSIKAŽU provodila u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020., Poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom UP.02.2.2.02. Bespovratna sredstva potječu iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske s ugovorenim ukupnim prihvatljivim troškovima u iznosu od 1.899.641,50 kuna, koji je ujedno iznos EU potpore.

Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca koje je započelo potpisivanjem Ugovora s Ugovornim tijelom 10. travnja 2017. godine. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u provedbi projekta posredničko je tijelo prve razine (PT1), a Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije posredničko je tijelo druge razine (PT2).

Osobna asistencija predstavlja uslugu koja po navedenom projektu pruža podršku za 18 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjem u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja što doprinosi izjednačavanju mogućnosti za njihovo ravnopravnije sudjelovanje u društvu.

Usluga osobne asistencije pozitivno je utjecala na korisnike projekta jer im je omogućila kontrolu i izbor, način pružanja usluge te vrijeme i mjesto na kojem se usluga pružala. Fleksibilna je i u potpunosti prilagođena korisnicima te im pruža najbolji način potpore potrebne za veću socijalnu uključenost i aktivnije participiranje u lokalnoj zajednici.

Dosadašnja praksa pokazala je kako je usluga osobne asistencije od iznimnog značaja za korisnike jer je vrijeme potpore planirano sukladno njihovim potrebama. Također se pokazala jako značajnom uslugom korisnicima koji žive sami kao i onima koji žive u ruralnim te slabo razvijenim područjima gdje je često jedina dostupna socijalna usluga.

Jedan od rezultata projekta je i tiskana informativna brošura sa svim informacijama o projektu i njegovoj provedbi, izjavama korisnika osobne asistencije i osobnih asistenata o stečenim iskustvima i promjenama koje je ova usluga donijela u njihove živote. Rezultati projekta služit će kao primjeri kojima se može utjecati na buduću javnu politiku i praksu vezanu za podizanje kvalitete življenja osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjem.

Print Friendly, PDF & Email