Uloga civilnog društva kroz raspravu na Konferenciji o budućnosti Europe

objavljeno u Novosti

Ideje i vizije građana važne su u kreiranju budućnosti Europske unije. Uloga civilnog društva koje pridonosi boljoj kvaliteti života u zajednici ima učinke i na stvaranje povezivanja određenih sektora na višoj razini.

U organizaciji udruge Otvorene medijske grupacije održana je 09. prosinca online Konferencija o budućnosti Europe. Važnost sudjelovanja udruga kroz diskusije, razmjenu iskustava, ideja i vizija imat će potencijal izlaska na europsku scenu.

Konferencija o budućnosti Europe organizirana je kroz tri sastanka za civilna društva iz istočne, centralne i priobalne Hrvatske. Na raspravi koja je organizirana za centralnu Hrvatsku sudjelovale su udruge koje su se bavile dvjema temama. Govorilo se o važnosti, održivosti i ulogama civilnoga društva u razvoju zajednice na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, odnosno kakva podrška je potrebna civilnom društvu te o vladavini prava, (ne)funkcioniranja zakonodavstva i najviše na zaštiti ljudskih prava.

Kroz grupe koje su raspravljale o temama i problemima s kojima se bore u moru sustava ponuđeni su prijedlozi kao zaključci gdje se udruge vide za nekoliko godina i koje metode treba uvoditi da bi civilno društvo opstalo i napredovalo na dobrobit svih građana.

Na raspravi svojim viđenjem situacije kroz dugogodišnje vođenje Udruge sudjelovala je predsjednica UOSIKAŽU Gordana Jurčević koja je dala nekoliko predloženih smjernica koje su prihvaćene u raspravi, a koje će biti predstavljene kao dokument na platformi Konferencije o budućnosti Europe. Uz predsjednicu, na Konferenciji je sudjelovala i administrativna tajnica Ivana Mastelić-Ivić.

Print Friendly, PDF & Email