Virtualna DOVU rasprava: „Krizna situacija = šansa za novi početak“

objavljeno u Novosti

U sklopu Dana otvorenih vrata udruga koji se ove godine održavaju od 10. do 12. lipnja, Ured za udruge je 10. lipnja organizirao virtualnu raspravu na temu: „Kako krizu pretvoriti u priliku?: Doprinos organizacija civilnoga društva izgradnji budućnosti Europe.“

Cilj rasprave je bio važnost uloge organizacija civilnoga društva u izgradnji budućnosti Europe te koje strategije poduzeti kako bi se krizna situacija pretvorila u priliku za novi početak. U kojim su se problemima i/ili prilikama za vrijeme pandemije i potresa našle mnoge udruge bili su poticaj da se u budućnosti lakše odgovori na izazove kako bi se ublažile posljedice.

U svom izlaganju na temu Kako krizu pretvoriti u priliku?, doc.dr.sc. Ana Opačić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavila je mitove vezane za krizu i kako to utječe na zajednicu. Koji resursi će pomoći ubuduće i na što se treba bazirati kako bi civilno društvo bili otpornije na situacije koje su moguće i (ne)predvidive predavačica je istaknula u daljnjem izlaganju naglasivši ulaganje usmjereno edukacijama zaposlenih i razvoju volonterstva.

U svom dugogodišnjem radu s mladima svoje iskustvo u prilagođavanju rada je iznijela Aleksandra Podrebarac, predsjednica Carpe Diema, udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih ujedno i voditeljica Centra za mlade. Ove krizne situacije koje su zahtijevale veliku prisebnost voditelja, navele su na razmišljanje o pronalsku načina da se da jasan pristup u pomoći mladima, ali bile i prilika da se nauče i usavrše digitalne kompetencije i umreži sa ostalim organizacijama.

Ostali panelisti bazirali su se na pružanju potpore i mehanizmima financiranja koji su od značaja za civilno društvo.

Ivana Mastelić-Ivić

Print Friendly, PDF & Email