„Zadruga SDDH“ – Izrada strateškog i poslovnog plana

objavljeno u Novosti

U organizaciji Saveza društava distrofičara Hrvatske – SDDH održana je dvodnevna edukacija od 10. do 12. srpnja 2013. godine u Zagrebu za predstavnike udruga članica u okviru IPA projekta “Zadruga SDDH”. Sadržaj edukacije bio je izrada poslovnog i strateškog plana. Ova zanimljiva i korisna tema edukacije pobudila je interes te okupila 42 sudionika, predstavnika udruga članica, na kojoj je sudjelovala i predsjednica UOSIKAŽU.
Na samom početku pozdravnom riječi predsjednica SDDH Marica Mirić poželjela je svima dobrodošlicu i nastavila sa uvodnim dijelom predstavljanja IPA projekta “Zadruga SDDH”. Veliko zanimanje sudionika izazvalo je praktično iskustvo Josipa Brkljače, upravitelja Zadruge osoba s invaliditetom iz Pule, a koji je predstavio zadrugarstvo kao model socijalnog poduzetništva te iznio brojna iskustva u radu Zadruge.

Proces poslovnog planiranja i izrada poslovnog plana u suvremenim uvjetima poslovanja postaje sve značajnija aktivnost, a za pokretanje bilo kojeg poslovnog pothvata potrebno je na što učinkovitiji i efikasniji način planirati korištenje raspoloživih odnosno potrebnih resursa. Svakako je potrebno analizirati kompleksno poslovno okruženje od očekivanja kupaca, intencije konkurenata te mogućnosti da se na najbolji mogući način očuva i poveća vrijednost poslovanja. Kroz izradu strateškog i poslovnog plana proveo nas je dr. sc. Mladen Meter, director Akademije Poslovna učinkovitost. Uz vrlo poticajno i detaljno pojašnjavanje temeljnih odrednica strateškog upravljanja i strateškog kontrolinga te sastavnih dijelova Poslovnog plana.

Nakon teoretskog djela sa sudionicima su provedene praktične vježbe o čimbenicima donošenja strateške odluke, analizi potencijala poduzeća, primjeni benchmarkinga i BSC u praksi, izradi financijskih elemenata poslovnog plana, financijskoj analizi poslovnog plana te ocjeni prihvatljivosti poslovnog plana. Rad kroz primjere na praktičnim vježbama razvio je raspravu i brojna pitanja sudionika koja su potakla predavače na davanje iscrpnih odgovora. Edukacija je bila izuzetno korisna, vjerujemo da će primjena naučenog uroditi plodom.

Print Friendly, PDF & Email