Zapošljavanje osoba s invaliditetom

objavljeno u Novosti

Radni tim UOSIKAŽU sudjelovao je na predavanju o pravima osoba s invaliditetom koje su prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Udruga za oboljele od ME, disautonomije i fibromialgije organizirala je 22. studenog 2021. godine online predavanje na temu „Zapošljavanje osoba s invaliditetom“ koju je predstavila Branka Pavić, viša stručna savjetnica za zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Karlovac.

Cilj predavanja je bio upoznati osobe s invaliditetom o pravima koje nezaposlene osobe imaju, na koji način mogu ostvariti svoja prava prilikom zapošljavanja ili samozapošljavanja te se upoznati sa uslugama Centra za profesionalnu rehabilitaciju koje su bitne prilikom prijave za posao.

Osobe koje su prijavljene na Zavodu za zapošljavanje sa savjetnikom prolaze izradu profesionalnog plana kako bi se lakše uklopile u tržište rada, informirale o mogućnostima prekvalifikacije, tečaja i ostalih prava i obaveza koje kao nezaposlene osobe imaju.

Savjetnica Branka Pavić objasnila je usluge Centra za profesionalnu rehabilitaciju, prvenstveno se bazirajući na osobe s invaliditetom kojima su te mjere važne kod aktivnog traženja posla na tržištu rada.

S uvjerenjem o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad moguće je upisati se u Očevidnik osoba s invaliditetom i tim dokumentom dokazati postojanje invaliditeta s kojim se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Zapošljavanjem osobe s invaliditetom  poslodavac od HZZ-a ostvaruje poticaj za troškove plaće radnika.

Ivana Mastelić-Ivić

Print Friendly, PDF & Email