Četvrta Konferencija žena s invaliditetom

objavljeno u Žene s invaliditetom

Dana 24. studenog 2021. u Zagrebu je održana konferencija pod nazivom „Obiteljsko nasilje nad ženama s invaliditetom – izazov pokretu osoba s invaliditetom, stručnjacima i donositeljima odluka“. Konferenciju je održala SOIH – Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Grada Zagreba.

U uvodnom dijelu nazočnima su se obratili uživo te online putem sljedeći govornici/e sa temama:
„Kakva je slika obiteljskog nasilja u RH?“ – Branka Žigante Mašić, Visoki prekršajni sud RH
„Kakav je položaj žena s invaliditetom u RH?“ – Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
„Trebamo li zaista razgovarati o ženama s invaliditetom?“ – Gordana Jurčević, SOIH – Mreža žena s invaliditetom
„INVALIDITET u feminističkoj perspektivi“ – Rada Borić, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba
„Predstavljanje rezultata projekta ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom“ – Zoran Burić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nakon rasprave, u popodnevnom dijelu, obratili su se:
„Aktivizam ženskih grupa – primjeri dobre prakse“ – Sanja Cesar, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
„Zašto još uvijek kasnimo?“ – Mira Katalenić, Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet
„Iskustva žena s invaliditetom“ – Stella Franjić, Senada Halilčević, Mira Katalenić, Silvana Strunjak i
Dijana Vincek

Osim navedenog, na kraju je održana panel rasprava na kojoj su sudjelovale:
Marinka Bakula-Anđelić, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo,branitelje i osobe s invaliditetom; Lana Bobić, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba; Rada Borić, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba; Tajana Broz, Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Konferenciju su online pratile predsjednica UOSIKAŽU Gordana Jurčević koja je imala i izlaganje u kojem je istaknula važnost razgovora o ženama s invaliditetom, te administrativna tajnica Ivana Mastelić-Ivić.

IZVOR

Print Friendly, PDF & Email