Besplatna pravna podrška u Josipdolu, 17. siječnja od 9 sati

objavljeno u Novosti

Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije- UOSIKAŽU i u 2014. godini nastavlja sa organiziranjem besplatne pravne podrške za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji. Pravnica će dežurati prema slijedećem rasporedu:

17.01.2014., u petak, u prostorijama Općine Josipdol, od 09.00 sati.

Pravna podrška besplatna je za sve osobe s invaliditetom,
a po potrebi za usluge pravnice korisnici se mogu najaviti i na telefon: 047/615-063
ili djelatnici info-deska u Plaškom: 576-176 ili na mobitel: 091/134-2267.

Besplatna pravna podrška, jedna je od aktivnosti koja se provodi u sklopu provedbe projekta: „Činimo promjene zajedno „ – implementacija inovativnih socijalnih usluga na području od posebne državne skrbi , a koji financira Europska unija iz programa EU za Hrvatsku IPA 2009. „Jačanje kapaciteta OCD za provedbu programa pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi“. Vrijednost projekta je 182.349,64 eura, a ciljevi su mu osigurati održivu poziciju organizacija civilnog društva i lokalnih partnera kroz pružanje socijalnih usluga te poboljšati životne uvjete osoba s invaliditetom u skladu s europskim standardima. Projekt se provodi od 4. svibnja 2012. pa sve do 03. svibnja 2014. godine. Nositelj projekta je Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije-UOSIKAŽU, a partneri su: Općina Plaški, Općina Josipdol, Općina Tounj i Obiteljski centar Karlovačke županije.

Print Friendly, PDF & Email