Godinu smo zaokružili Godišnjom skupštinom i druženjem

objavljeno u Novosti

Kraj godine kod nas je uvijek prepun šušura, radionice, prodaje, volonteri se razlete na sve strane pomažu u slaganju, preslagivanju papira, registratora, radova, pripremaju se materijali za izvješća donatorima, koja nas čekaju ovih dana, tu su i redovne aktivnosti...Uza sve to odradili smo i Godišnju skupštinu.
Udruga je svojim radom samo u protekloj godini snažno djelovala i ostvarila rezultate na unapređenju povećanog senzibiliteta o važnosti kontinuirane skrbi za osobe s invaliditetom u Karlovačkoj županiji s primjenom socijalnog modela invaliditeta. Dala je veliki doprinos društvu jačanjem ljudskog kapaciteta Udruge za provedbu programa pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi čime su na ovom području po prvi puta uvedene nove i inovativne izvaninstitucionalne socijalne usluge za osobe s invaliditetom.

Djelovala je na veće uključivanje osoba s invaliditetom u rad pojedinih radnih skupina na regionalnoj i lokalnoj razini, na promjenu percepcije osoba s invaliditetom kroz sudjelovanje na raznim manifestacijama u zajednici, na prepoznavanje diskriminacije na osnovi invaliditeta te dala podršku prilikom pokušaja spajanja pravobraniteljstava.

Projektima i programima koje Udruga provodi indirektno djeluje na primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnost za osobe s invaliditetom. Jedna od bitnih promjena koju je Udruga svojim djelovanjem postigla u društvu je podignuta razina svijesti ne samo o potrebama i problemima s kojima se svakodnevno susreću već i potencijalima i kompetencijama koje osobe s invaliditetom posjeduju.
Najznačajniji rezultat Udruge u 2012. godini postignut je samim povlačenjem sredstava iz EU fondova što potvrđuje educiranost i kapacitete Udruge. Odobren je projekt „We do change together – Činimo promjene zajedno“ financiran od Središnje agencije za ugovaranje projekata i programa financiranih iz EU uz potporu Ureda za udruge Vlade RH koji potiče socijalnu reintegraciju slabo razvijenih i ratom pogođenih područja u ruralnim sredinama Karlovačke županije gdje se u poslijeratnom razdoblju naselilo stanovništvo raznih nacionalnosti među kojima su i osobe s invaliditetom (većinom treće životne dobi) koje su uključene u projekt Udruge. Povećana je sposobnost Udruge i učvršćena suradnja s lokalnim partnerima, u smislu razmjene relevantnih znanja, vještina i iskustva za pružanje inovativnih socijalnih usluga osobama s težim stupnjem invaliditeta na području od posebne državne skrbi u Karlovačkoj županiji te jačanje njihove uloge kao neophodnih dionika na lokalnoj razini u području socijalnih usluga i sprječavanje institucionalizacije.

Izazovi Udruge s kojima se svakodnevno susreće i u 2012. bili su brojni. Na nivou djelovanja i provedbe aktivnosti Udruge najveći izazov i teškoća s kojom se Udruga suočavala bio je osigurati financijska sredstva koja ovise o odobrenim projektima i programima apliciranih na brojne domaće i strane donatore. Međutim i unatoč tim teškoćama i neizvijesnosti proveli smo sve aktivnosti i zadatke Udruge. Ipak smatramo da je potrebno kontinuirano sustavno financiranje osnovne djelatnosti koja pruža sigurnost opstanka i zadržavanje educiranog kadra čime se zadovoljavaju i elementi Sustava osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije – SOKNO koji Udruga uvodi od 2011. kao organizacija koja želi kvalitetno ispunjavati svoju misiju, korisnicima pružati dobre usluge, a istovremeno prema donatorima pokazati stručnost, transparentnost te dobro i racionalno upravljanje resursima. (Gordana Jurčević, predsjednica).

Fotografije su tek djelić atmosfere, radne i svečarske, koja nas je pratila na Skupštini.

Fotografije: D. Poljančić, R. Sanjković, A. Vučić

Print Friendly, PDF & Email