Dodjela plakete „Plavi cvijet“

objavljeno u Novosti

I ove godine u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti dodijeljena je plaketa „Plavi cvijet“ koju dodjeljuju Grad Karlovac i Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije za poticanje pristupačnosti s naglaskom na arhitektonsku, društvenu, ekonomsku i komunikacijsku pristupačnost.

Ovogodišnju plaketu koju udruge osoba s invaliditetom dodjeljuju institucijama za postignuća u osiguravanju pristupačnosti od pet nominiranih kandidata dobio je Dom zdravlja Karlovac.

Plaketu je ravnateljici Doma zdravlja Karlovac,Tatjani Šterk – Tudić, mag. oec. imala čast uručiti predsjednica UOSIKAŽU Gordana Jurčević.

Uz nagrađeni Dom zdravlja Karlovac zahvalnice su dodijeljene Muzeju Domovinskog rata Turanj – Karlovac, Dječjem vrtiću Karlovac, Franjevačkom bratstvu Karlovac i DM trgovina na Gradskoj tržnici.

Izgradnja pristupačnog okruženja sukladno načelima univerzalnog dizajna ima ključnu ulogu u stvaranju inkluzivnog društva te dodatnu vrijednost za sve članove društva budući da je namjera koncepta univerzalnog dizajna da pojednostavi život za svakoga tako što će izgrađenu sredinu, proizvode i sredstva komunikacije učiniti jednako pristupačnim, upotrebljivim i razumljivim za sve građane.

Print Friendly, PDF & Email