Početna konferencija ESF projekta „Zaposli se i ti“

objavljeno u Novosti

Dana 17.09.2019. godine u prostoru Poduzetničkog inkubatora Kutina – PUNK u Kutini održana je Početna konferencija projekta „Zaposli se i ti“, UP.01.3.1.01.0091. Direktor RA Mrav,Tomislav Kojundžić pozdravnim je govorom otvorio početnu konferenciju nakon kojeg je Tena Kinderman, voditeljica projekta financiranog iz EU – suradnik RA Mrav predstavila aktivnosti, ciljeve te planirane rezultate projekta.

U ime UOSIKAŽU kao jednog od partnera na početnoj konferenciji sudjelovala je izvršna direktorica, Marica poljančić. Ponosni smo na ovu ostvarenu suradnju i vjerujemo da će zasigurno donijeti još novih ideja i projekata.

Nositelj/Korisnik projekta je Razvojna agencija Mrav d.o.o., a projektni partneri su:

  • Srednja škola Tina Ujevića
  • Pučko otvoreno učilište Kutina
  • Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije
  • Veleučilište u Karlovcu
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Kutina
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Karlovac

Projekt je financiran u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”  te proračuna Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava projekta iznosi 934.046,70 kn.

Cilj projekta je doprinijeti stvaranju i jačanju ljudskih potencijala, te povećanju zapošljivosti 42 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina i 20 učenika srednjih škola u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada i strateškim prioritetima kroz pripremu i provedbu 2 inovativna obrazovna programa osposobljavanja prilagođena lokalnim prilikama te kroz učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala.

Razdoblje provedbe projekta je od 26.03.2019. godine do 25.09.2020. godine.

Print Friendly, PDF & Email