Kampanja „Za pokret…“

objavljeno u Novosti

Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije već tradicionalno se uključila u obilježavane kampanje „Za pokret...“ u sklopu Europskog tjedna mobilnosti, 22. rujna 2019. godine koju organizira SDDH - Savez društava distrofičara Hrvatske čija je Udruga članica. Kampanjom se želi promovirati rad udruga i ukazati na aktualne potrebe i probleme osoba s invaliditetom.

SDDH je ove godine kao dio 8. Centra znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom sudjelovao na Europskom tjednu mobilnosti u okviru SOIH-ove inicijative za pokretanje Kampanje za primjenu zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Zbog senzibilizacije o potrebi prilagodbe mrežnih stranica te kako bi Kampanja i ove godine bila dio zajedničkih aktivnosti na jedinice lokane i područne (regionalne) samouprave dostavljeni su letak sa Zakonom i predloženim minimalnim standardima koje je pripremio Carnet.

Zakon o pristupacnosti mreznih stranica

Carnet - standard digitalne pristupačnosti

Print Friendly, PDF & Email