„DOŽIVOTNO SIGURNI“

objavljeno u Novosti

Savez društava distrofičara Hrvatske ‐ SDDH u partnerstvu s Maticom umirovljenika Hrvatske i Udrugom distrofičara Krapina provodi projekt „DOŽIVOTNO SIGURNI“ sa ciljem:

  • smanjenja socijalne isključenosti starijih osoba oboljelih od mišićne distrofije na području RH
  • informiranja starijih osoba, starijih osoba oboljelih od mišićne distrofije ili s drugim oblicima invaliditeta, o mogućim štetama nastalim potpisivanjem ugovora o uzdržavanju
  • prevencije mogućnosti zlouporabe ugovora o uzdržavanju starijih osoba.

Sudionici na Projektu su starije osobe, starije osobe oboljele od mišićne distrofije ili starije osobe s drugim oblicima invaliditeta na području RH za koje je planirano održavanje tematskih predavanja o „Štetnosti ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju“ u 18 gradova diljem RH.

Postupajući u skladu s uputama nadležnih tijela, SDDH je uz suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, odgodio provođenje aktivnosti na projektu koje u okolnostima nastalim zbog pandemije koronavirusa ne mogu biti provedene na način predviđen u Ugovoru. Nastavak će biti čim se steknu uvjeti za sigurnu provedbu aktivnosti.

S nadom da će se situacija uzrokovana pandemijom koronavirusa uskoro normalizirati izrađen je sažetak projekta „Doživotno sigurni“ s osnovnim informacijama. Starije korisnike usluga udruga članica SDDH u ovom kriznom vremenu time želimo upozoriti na ovakve nepoželjne aktivnosti te u cilju njihova sprječavanja molimo proslijedite im tekst koji slijedi.

Koristimo priliku da vas još jednom pozovemo na obvezno pridržavanje uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Print Friendly, PDF & Email