Dvodnevna CARe edukacija

objavljeno u Novosti

Predstavnice UOSIKAŽU, Milica Kraguljac i Željka Jurić, djelatnice trogodišnjeg programa „PodršKA osobama s invaliditetom bez granica - socijalno uključivanje nam je zajednička stanica!“ koje pružaju pomoć u kući na području posebne državne skrbi (PPDS – Tounj, Josipdol i Plaški) 07. i 08. listopada 2020. godine sudjelovale su na dvodnevnoj CARe edukaciji u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin.

CARe edukacija predstavlja nastavak aktivnosti projekta "Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe sa psihosocijalnim teškoćama" čiji je nositelj udruga Ludruga iz Zagreba, a partneri na projektu su: Udruga za psihosocijanu pomoć Susret iz Zagreba, Udruga za unaprjeđenje duševnog zdravlja Vrapčići iz Slavonskog Broda, Stichting koalicija za rad sa psihotraumom i za mir iz Vukovara, Udruga za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja u zajednici Gita iz Ogulina, Udruga za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unaprjeđenje duševnog zdravlja i kvalitete života Lukjernica iz Dubrovnika, Centar za pružanje usluga u zajednici Ja kao i ti iz Osijeka i suradnici iz Splita.

Cilj edukacije je stjecanje specifičnih znanja i vještina za sveobuhvatni pristup za pružanje podrške osobama s teškoćama mentalnog zdravlja za oporavak. Edukacija koja dovodi do povećanja kompetencija smanjuje stres i prevenira sindrom izgaranja!

Dvodnevna edukacija omogućila je upoznavanje s temeljnim načelima CARe pristupa: ostvarivanjem ciljeva i želja, nošenja s ranjivošću, te poboljšanju kvalitete socijalnog okruženja metodologijom koja je orijentirana k oporavku osoba sa psihosocijalnim teškoćama.

CARe je skraćenica od Comprehensive Approach to Rehabilitation (hrv. sveobuhvatni pristup rehabilitaciji) i ima ulogu vodiča koji pomaže profesionalcima pronaći pravi smjer i ponuditi optimalnu podršku osobama s različitim psihosocijalnim izazovima.

Svako ljudsko biće ima mogućnosti i nedostatke. Svi imamo svoje jake strane (snage) i slabosti, sposobnosti i ranjivosti.

Glavni cilj podrške je potpora osobi u njezinom/njegovom procesu oporavka. Oporavak je osobni proces osobe s teškoćama, a rehabilitacija je aktivni proces drugih sudionika koji mu u tome pomažu.

Print Friendly, PDF & Email