Edukacija na temu ispravne komunikacije s OSI koje su žrtve ili svjedoci kaznenih djela

objavljeno u Novosti

U medijima gotovo svakodnevno možemo naići na naslove vezane uz nasilje. Kako ga prepoznati, kada i kome se obratiti za pomoć, na edukaciji koja je održana u restoranu Kristal 22. listopada 2019. godine za članove/ice Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije predstavile su Sandra Turkanović, dipl.iur i Davorka Bišćan, mag.psych. iz Ženske grupe Karlovac „Korak“ -ŽGK.

Nakon upoznavanja i predstavljanja svih prisutnih predstavnika/ica udruga koje su sudjelovale na edukaciji, predstavnice ŽGK Korak su kroz primjere iz prakse objasnile što je sve nasilje, kad je to s pravne strane okarakterizirano kao prekršaj ili kazneno djelo te načine pružanja pomoći i podrške osobama s invaliditetom koji su često žrtve i/ili svjedoci kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji.

Prvi dio edukacije bio je na temu prepoznavanja kaznenih djela na štetu osoba s invaliditetom i o oblicima podrške u sustavu pravosuđa. Ovaj dio edukacije bio je namijenjen osobama s invaliditetom, odgovornim osobama u udrugama osoba s invaliditetom te osobama koje neposredno pružaju usluge korisnicima u našim udrugama osoba s invaliditetom.

Drugi dio edukacije provodio je stručni tim iz udruga osoba s invaliditetom članica Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije za područje posebnosti komunikacije sa osobama s invaliditetom. U ovom dijelu edukacija je bila fokusirana na to kako ispravno, kvalitetno i sa punim uvažavanjem dostojanstva komunicirati sa osobama s invaliditetom koje su žrtve ili svjedoci kaznenih djela. Izlaganja su bila namijenjena osobama iz područja pravosuđa, policije i drugih službi koje pružaju podršku osobama s invaliditetom koje su žrtve ili svjedoci kaznenih djela.

Na edukaciji su sudjelovale predstavnice UOSIKAŽU: Martina Benić, dopredsjednica udruge, Paulina Šepac, voditeljica programa, Ivana Mastelić Ivić, administrativna tajnica, Slađana Molnar, članica UOSIKAŽU i korisnica OA-e i njena osobna asistentica Marijana Štimac. Martina Benić u ime UOSIKAŽU održala je izlaganje o posebnostima komunikacije s osobama s tjelesnim invaliditetom.

Print Friendly, PDF & Email