Edukacija o unapređenju socijalne zaštite

objavljeno u Novosti

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH organizirala je 15. travnja online edukaciju na temu „Unapređenje socijalne zaštite – poticaj smanjenju siromaštva osoba s invaliditetom“. Nakon pozdravnih riječi koje su prisutnima uputili dr. Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a i dopredsjednica gđa. Marica Mirić, koji su predstavili rad i upoznali auditorij sa novostima vezano za socijalnu zaštitu.

O Europskom stupu socijalnih prava izlagala je Martina Mokus, stručna suradnica SOIH-a, koja je istaknula važnost njegovih 20 načela i prava koja su ključna za pravedna tržišta rada i sustave socijalne skrbi. Od strane Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojen je na sastanku 2017. godine u Göteborgu s ciljem uspostave okvira socijalnih prava u EU te da služi kao smjernica državama članicama priikom donošenja novih zakona vezanih uz socijalna prava i zapošljavanje.

Jednake mogućnosti i pristup tržištu rada ističu važnost prava na obrazovanje i osposobljavanje kako bi se stekle vještine i kompetencije važne za uključivanje na tržište rada. To ujedno povlači i rodnu ravnopravnost, što znači da žene i muškarci, moraju imati jednake mogućnosti u napredovanju u karijeri, a to znači  i jednaku plaću za rad jednake vrijednosti, što u praksi nije slučaj. Pravedni uvjeti rada baziraju se na ugovore poslodavaca i radnika, te se tiču prava i obaveza s kojima moraju biti upoznati. Socijalna zaštita i uključenost je poglavlje koje sadrži najviše načela uključivši skrb o djeci do pomaganja nezaposlenima. Zdravstvena skrb, kao i dostupnost osnovnih usluga  (voda, energija, prijevoz) prava su koje bi građani trebali imati za dostojanstven život na kojima se temelji socijalna Europa.

Kristina Peruničić, dipl.soc.rad. iz SOIH-a upoznala je prisutne sa Akcijskim planom za provedbu Europskog stupa socijalnih prava. On je od strane Europske komisije predstavljen u ožujku 2021. godine s vizijom stvaranja jake socijalne Europe usmjerene na radna mjesta i vještine za budućnost. Akcijski plan temelji se na opsežnom savjetovanju koje je pokrenuto prije godinu dana gdje su svoj doprinos dali građani, institucije  i tijela EU-a. Ciljevi koje bi EU trebala ostvariti do 2030. godine vezana su za područja zapošljavanja, vještina i socijalne zaštite.

Poticaji, potpore i mjere trebale bi osigurati i bolja radna mjesta, ali i lakšu prilagodbu izazovima i uvjetima rada, kao što je rad na daljinu. Primjerena plaća ključan je element životnih i radnih uvjeta radnika i njihovih obitelji. Pandemija je dodatno naglasila da su neophodne odgovarajuće mjere sigurnosti i zaštite na radu. Važnu ulogu u postavljanju temelja za cjeloživotno učenje i zapošljivost imaju sustavi obrazovanja i osposobljavanja, pogotovo digitalne vještine koje su u današnje vrijeme razvijene tehnologije neophodne. Kako bi se do 2030. godine ostvario cilj smanjenja broja osoba koje su izložene riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, potreban je integrirani pristup ispunjavanja potreba u svim fazama života te uklanjnje temeljnih uzroka siromaštva. Opterećenost zdravstvenog sustava zahtijeva reformu i ulaganja kako bi se poboljšala primarna zdravstvena zaštita  i smanjile nejednakosti u zdravstvu.

Zadaća Komisije bit će bazirana na nastavku usmjeravanja nacionalne reforme i ulaganja putem europskog semestra, s naglaskom provedbe planova vezanih za oporavak i otpornost čime bi se dodatno potakla provedba načela stupa socijalnih prava.

Radni tim Udruge pratio je online edukaciju koju je SOIH-Forum virtualnog učenja o KPOSI predstavio u nizu svojih predavanja i upoznavanja s Konvencijom.

Na kraju predavanja je Marica Mirić iznijela podatke koji će biti predstavljeni u slijedećem predavanju o socijalnoj zaštiti. U raspravu su se na kraju uključili i članovi svojim prijedlozima i komentarima te ukazali na probleme s kojima se kao roditelji ili predstavnici organizacije svakodnevno susreću, a koje je potrebno prioritetno rješavati.

Ivana Mastelić-Ivić

Print Friendly, PDF & Email