Edukacijom do kvalitetnih projekata za EU fondove

objavljeno u Novosti

U današnjem užurbanom tempu života skoro svakodnevno se susrećemo sa terminom „projekti“, a koliko realno znamo o njima i o tome kako se pišu? Dobra prilika za povlačenje sredstava putem projekata su Europski fondovi kao financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije.

EU fondovi su novac europskih građana, među kojima su i hrvatski građani, a koji se sukladno određenim pravilima i procedurama dodjeljuje raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti provođenju ključnih javnih politika EU.

Bez financiranih projekata mnoge nevladine udruge, pa tako i naša, ne bi bile u mogućnosti ostvariti svoje strateške ciljeve. Stoga je jasno definiran i planiran prijedlog projekta presudan za uspjeh, a kako ga napisati bila je tema edukacije koju je 11. veljače 2019. godine u prostorijama Udruge održala djelatnica stručnog tima Saveza društava distrofičara Hrvatske – SDDH.

Na edukaciji je sudjelovao radni tim Udruge radi stjecanja novih i poboljšanja postojećih znanja, vještina i sposobnosti za pisanje i provedbu projekata kao načina rješavanja određenih problema, uključujući postojeće resurse, ciljeve koje želimo postići i rezultate koje želimo dobiti. Pisanje projekata nije nemoguće naučiti, ali iziskuje vrijeme,trud i vježbu u praksi.

Print Friendly, PDF & Email