Informativni letci i brošura „Doživotno sigurni“

objavljeno u Novosti

Savez društava distrofičara Hrvatske u partnerstvu s Maticom Umirovljenika Hrvatske i Udrugom distrofičara Krapina provodi projekt „Doživotno sigurni“ s ciljem smanjenja socijalne isključenosti starijih osoba oboljelih od mišićne distrofije ili drugih oblika invaliditeta na području RH, informiranja starijih osoba o mogućim štetama nastalim potpisivanjem ugovora o uzdržavanju te prevencije mogućnosti zlouporabe ugovora o uzdržavanju starijih osoba.

Zbog nemogućnosti neposrednog održavanja edukacije i pridržavanja epidemioloških mjera, Savez društava distrofičara Hrvatske dostavio nam je informativne letke i brošuru koje su dostupne u UOSIKAŽU za članove, starije osobe oboljele od mišićne distrofije ili starije osobe s drugim oblicima invaliditeta.

Promičimo zajedno međugeneracijsku solidarnost i dajmo podršku starijim osobama da budu aktivne, da se angažiraju i da šire svoje socijalne mrežete ostvare svoje interese.

Print Friendly, PDF & Email