“MeTURA – povratak korijenima”

objavljeno u Novosti

Obiteljsko obrazovanje “MeTURA - povratak korijenima”, terapeutsko obiteljsko vrtlarstvo i terapeutsko obiteljsko kuhanje za samostalan život odraslih članova obitelji s intelektualnim teškoćama, projekt je financiran kroz program ERASMUS+ KA2 Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, Strateška partnerstva, čiji je nositelj Obrazovni centar Geoss d.o.o. iz Litije, Slovenija.

UOSIKAŽU jedan je od partnera uz The Society for Horticultural Therapy (Thrive), Ujedinjeno Kraljevstvo, Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci, Italija i Zvezu Sožitje, Slovenija. Projekt je usmjeren na poboljšanje uvjeta za samostalniji život odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Aktivnosti će uključivati ​​članove obitelji odraslih osoba s invaliditetom, nastavnike i pružatelje usluga andragoškog procesa cjeloživotnog učenja.

Kao gošća Team buildinga, 31. kolovoza 2019. godine sudjelovala je Sandra Katić, voditeljica neformalnog obrazovanja Obrazovnog centra GEOSS d.o.o. iz Litije, Slovenija,  koja je predstavila tijek provedenih aktivnosti te daljnju dinamiku provedbe Erasmus projekta. Tom prigodom sudionicima su distribuirani promotivni materijali projekta koje je tiskala UOSIKAŽU.

Dana 18. studenog 2019. godine održana je Skype konferencija nositelja i svih partnera projekta. Do sada su svi partneri završili s nacionalnim izvješćima za Studije od „Intelectual output 1“ do „Intelectual output 5“. U daljnjoj dinamici provedbe svaki partner nastavit će se s izradom sinteznog izvješća i sažetka sinteznog izvješća. U narednom periodu slijedi i rad na izradi metodologije „Intelectual output 6“ koja je podijeljena na dva dijela (modula), metodologija za edukatore i metodologija obiteljskog samoobrazovanja.

Print Friendly, PDF & Email