Provedena vanjska evaluacija usluge osobne asistencije

objavljeno u Novosti

UOSIKAŽU provodi prvu godinu programa Usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom - „Aktivan život uz podršku II“ za period 2019./2021. godine financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Programom je obuhvaćeno 11 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta s područja Karlovačke županije koje ovise o pomoći druge osobe u svim aktivnostima svakodnevnog življenja, od obavljanja higijene, odijevanja, izlaska iz kreveta, odlaska na toalet, hranjenja, obavljanja administrativnih poslova, pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije, do pratnje i pomoći u različitim socijalnim aktivnostima.

Uslugom osobne asistencije stvaraju se preduvjeti za ostvarivanje života u kojem osobe s invaliditetom postaju kreatori prema vlastitim vrijednostima i imaju mogućnost organizacije u vrijeme i kada žele obavljati neku aktivnost, ali postaju i kontrolori svoga življenja, čime se smanjuje njihova nepotrebna ovisnost.

U prostorijama UOSIKAŽU, dana 07. i 08. studenog 2019. ravnatelj Centra znanja PROFECTUS proveo je vanjsku evoluciju Programa usluge osobne asistencije. Provedena je fokus grupa s korisnicima usluge osobne asistencije, osobnim asistentima te odgovornom osobom UOSIKAŽU i voditeljicom Programa.

Informacije su prikupljene i kroz upitnike za korisnike usluge osobne asistencije i osobne asistente. Cilj evaluacije jest utvrditi kvalitetu pružene usluge, detektirati izazove u provedbi i definirati prijedloge za daljnji razvoj usluge.

Print Friendly, PDF & Email