Pravo na osiguravanje provođenja medicinskih usluga za OSI u vlastitim domovima

objavljeno u Novosti

Ured Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, kao neovisno državno tijelo zaduženo za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, imajući u vidu trenutnu situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa,  donio je sljedeću preporuku o pravu na osiguravanje provođenja medicinskih usluga za osobe s invaliditetom u vlastitim domovima.

Osobe s invaliditetom korisnici su raznih medicinskih usluga (medicinske rehabilitacije, fizikalne terapije u kući i zdravstvene njege). Redovita provedba navedenih usluga od životne je važnosti za svaku osobu jer ista omogućava održavanje postojećeg zdravstvenog stanja, odnosno njegovo poboljšanje i od prioritetne važnosti za funkcioniranje, kao i značajno utjecanje na kvalitetu života.

Poznato vam je kako je prije same realizacije prava potrebno pokrenuti određeni postupak podnošenjem zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te ovisno o vrsti postupka, pristupiti vještačenju.  Mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od danas, 23. ožujka 2020. godine, zabranjeno je napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravišta u Republici Hrvatskoj, odnosno preporuke su da sve osobe ostanu u svojim kućama kako bi se onemogućilo daljnje širenje pandemije koronavirusa.  Mnoge osobe s invaliditetom žive kao samci ili u kućanstvu s bračnim partnerom/obitelji koji je/su vrlo često lošijeg zdravstvenog stanja ili starije životne dobi te je i u redovitoj situaciji njima bilo problematično samostalno dolaziti osobno do određenog nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Izvanredna situacija izazvana koronavirusom dodatno je otežala i inače nepovoljniju situaciju, pogotovo za one osobe s invaliditetom koje zbog težine invaliditeta koriste različita ortopedska pomagala za kretanje što ima za posljedicu bliski kontakt s drugom osobom ili osobama i nemogućnost održavanja socijalne distance. Uvidom u sadržaj mrežnih stranica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i obavijest objavljenu 20. ožujka 2020. godine obaviješteni smo kako je zahtjeve moguće podnijeti i putem elektroničke pošte, a sve u cilju izbjegavanja osobnih dolazaka osiguranih osoba u područne urede Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (poveznica: https://www.hzzo.hr/vazno-kontakti-zaostvarivanje-prava-iz-obveznog-zdravst ven og-osiguranja/ ).

Međutim, određeni broj osoba s invaliditetom, posebice osoba starije životne dobi nije informatički pismena i/ili ne posjeduje svu potrebnu informatičku opremu za dostavu zahtjeva s dokumentacijom. S tim u vezi preporučamo Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje da detaljnije i jasnije navedu upute za ostvarivanje prava na medicinske usluge (medicinska rehabilitacija, fizikalna terapija u kući i zdravstvena njega) kako bi sve osobe s invaliditetom mogle pravodobno podnositi zahtjeve zbog reguliranja prava (stjecanje prava, produžetak prava).

Podredno, preporučujemo Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje da razmotri mogućnosti automatskog produženja do sada odobrenih medicinskih usluga osobama s invaliditetom za koje rokovi istječu ovih dana, a koje bi se iznimno zbog izvanrednih okolnosti automatski produžile za odgovarajuće minimalno razdobljem od 30 dana, a sve kako bi se izbjegle sve moguće komplikacije vezane za postupke dostave zahtjeva i dokumentacije za produženje ranije odobrenih usluga i time doprinijelo sprečavanju širenja koronavirusa i zasigurno dodatno rasteretilo sustav.

Nadalje, preporučamo Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje te Hrvatskoj liječničkoj komori da se vezano za izdavanje uputnica za pojedine medicinske usluge omogući osobama s invaliditetom komunikacija s liječnicima opće medicine elektroničkim putem kako bi se izbjeglo dolaženje osoba s invaliditetom u ordinacije liječnika opće medicine. Preporučamo Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, da se u pogledu poduzimanja daljnjih aktivnosti i mjera u suzbijanju koronavirusa uzmu u obzir i specifičnosti koje proizlaze iz pojedinih vrsta invaliditeta, kako bi osobe s invaliditetom, kada je to potrebno, bile jasno i konkretno informirane o svojim pravima i obavezama.

Navedenu preporuku u cijelosti možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email