Rad od kuće za zaposlene roditelje djece s teškoćama i zaposlene OSI

objavljeno u Novosti

Ured Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom proteklih je dana zaprimio veliki broj upita, odnosno predstavki građana, zaposlenih osoba s invaliditetom, roditelja djece s teškoćama u razvoju i odraslih djece s invaliditetom, od kojih su mnogi samohrani roditelji, čija vrsta i priroda radnih mjesta ne omogućava rad od kuće te ga poslodavci nisu u mogućnosti organizirati na ovaj način.

Roditelji/skrbnici upozoravaju da tijekom radnog vremena zbog mjera koje se provode s ciljem suzbijanja širenja zaraze nemaju mogućnost povjeriti djecu na čuvanje predškolskim ustanovama i/ili drugim ustanovama koje pružaju usluge skrbi i boravka za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, budući da su sada ove ustanove u prekidu rada. Ne postoji niti mogućnost povjeravanja djece na čuvanje bakama i djedovima, budući da se oni većinom zbog svoje starije životne dobi ubrajaju u rizičnu skupinu građana, ali i zbog samog invaliditeta djeteta. Problem je također i skrb o odraslim osobama s invaliditetom.

U preporuci pravobraniteljice za osobe s invaliditetom o radu kod kuće za zaposlene roditelje djece s teškoćama i odraslih osoba s  invaliditetom, zaposlenih osoba s invaliditetom i članova obitelji/skrbnika  koji brinu o osobama s invaliditetom naglašava se važnost izbjegavanja rizika zaraze od korona virusa kod populacije djece i odraslih osoba s invaliditetom, čije bi liječenje zahtijevalo dodatan angažman značajnih resursa i dodatne prilagodbe medicinskih postupaka uz obavezno prisustvo roditelja, čime bi se višestruko otežala organizacija liječenja i vrlo izvjesno dodano opteretio zdravstveni sustav.

Ukoliko ovim roditeljima/skrbnicima kao i zaposlenim osobama s invaliditetom nije moguće organizirati rad od kuće, a budući da se opisane situacije s obzirom na njihovo dugoročno trajanje i narav ne mogu rješavati pravom na godišnji odmor, a samovoljni i neopravdani nedolazak na radno mjesto predstavlja osnovu za otkaz, nastavno na mjere koje se već provode s ciljem suzbijanja širenja epidemije korona virusa, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom sukladno svojim zakonskim ovlastima ovim putem upozorava na moguću situaciju dodatnog otežavanja zdravstvenih postupanja i opterećivanje zdravstvenog sustava i preporučuje Vladi Republike Hrvatske i Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske donošenje paketa mjera kojima bi se ovoj kategoriji roditelja osiguralo odsustvo s rada kako bi bili u mogućnosti skrbiti o odrasloj djeci s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju koja zbog naravi svog invaliditeta predstavljaju posebno rizičnu skupinu građana, a uz zadržavanje financijske sigurnosti. Također, isto se predlaže i za zaposlene osobe s invaliditetom.

Navedenu preporuku Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u cijelosti možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email