Prezentacija boćanja za osobe s invaliditetom

objavljeno u Novosti

Boćanje za osobe s najtežim vrstama invaliditeta i stupnjem oštećenja je sport koji postaje sve popularniji i u Karlovačkoj županiji, a uvela ga je Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije 2010. godine. Stoga je u dvorani OŠ Banija 01. prosinca 2014. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održana prezentacija ovog sporta koju su posjetili i predstavnici Županijske koordinacije za ljudska prava i Karlovačke županije. Trenutno je osam osoba koje se rekreacijski bave ovim sportom, a dobrodošli su i novi članovi. Kako je sport bitan za zdrave osobe, tako je i za osobe s invaliditetom, osim druženja i sportskog nadmetanja bavljenje nekom aktivnošću dobro utječe na psihofizičko zdravlje.
Boćanje za osobe s invaliditetom je uz šah jedan od rijetkih športova u kojemu se mogu natjecati osobe s lokomotornim oštećenjima. Uvršten je kao paraolimpijski šport 1984. godine. Za razliku od ostalih paraolimpijskih športova boćanje je predviđeno isključivo za osobe sa težim tjelesnim invaliditetom. Izvorno je bio namijenjen za osobe s cerebralnom paralizom (skraćeno CP), ali sada uključuje i druga oštećenja sa slabijim motoričkim sposobnostima. Boćanje za osobe s invaliditetom se razlikuje od uobičajenog boćanja, ali u suštini su skoro pa jednaki. Imaju isto pravilo, a to je biti bliži ciljnoj boći koja je bijele boje.

Tekst: Gordana Jurčević; Fotografije: Damir Poljančić, Jelena Maglić

Print Friendly, PDF & Email