VII. Konferencija pružatelja usluga osobama s invaliditetom

objavljeno u Novosti

Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije obilježila je 03. prosinca - Međunarodni dan osoba s invaliditetom sudjelovanjem na VII. Konferenciji pružatelja usluga osobama s invaliditetom u Karlovačkoj županiji na temu „Uključenost osoba s invaliditetom i njihovih predstavničkih organizacija – zakonodavni okviri, modeli, perspektive “. Dvodnevna Konferencija održana je 02. i 03. prosinca 2014. godine, u Kongresnoj dvorani restorana Kristal u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije i Koordinacije za ljudska prava Karlovačke županije.

U prvom dijelu Konferencije Koordinacija za ljudska prava Karlovačke županije je kroz izlaganja predstavnika različitih pružatelja usluga osobama s invaliditetom dala prikaz stanja i skrbi o osobama s invaliditetom u Karlovačkoj županiji.

Drugi dio Konferencije bio je posvećen prezentaciji zakonodavne regulative na području djelovanja udruga i zakonskim novinama vezanim uz zapošljavanje osoba s invaliditetom. U sklopu Konferencije udruge su imale izložene prigodne ukrasne radove za nadolazeće blagdane koje su sudionici mogli razgledati. 

Tekst: Gordana Jurčević; Fotografije: Damir Poljančić, Jelena Maglić

Print Friendly, PDF & Email