Seminar SOIH – Mreže žena s invaliditetom

objavljeno u Žene s invaliditetom

I ove godine od 21. do 28. srpnja u Rovinju je održan Seminar koji je okupio žene s različitim vrstama invaliditeta, članice SOIH – Mreže žena s invaliditetom, kako bi se unaprijedio rad Mreže.

Jedna od aktivnosti djelovanja Mreže je i njeno širenje, pa su tako ove godine u Mrežu uključene dvije gluhe žene i jedna mlada djevojka s neuromuskularnom bolesti.

Program rada bio je vrlo opsežan od Operativnog plana rada za 2019./2020. godinu, izrade nacrta Strategije SOIH – Mreže žena s invaliditetom do iznošenja prijedloga i mišljenja vezanih za Strateški plan za unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja, reproduktivnih prava i roditeljstva žena s invaliditetom u Republici Hrvatskoj 2019 – 2022. Udruge RODA.

Seminar je obuhvaćao i analizu uključenosti žena s invaliditetom u Nacionalnu strategiju za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2017.-2020. Značajan dio  Seminara bila je i izrada projekta u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu.

Seminar su svojom nazočnošću uveličale saborska zastupnica Ljubica Lukačić i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak koje su govorile o perspektivama položaja žena s invaliditetom.

Print Friendly, PDF & Email