SOIH – Mreža žena s invaliditetom održala trening u Rovinju

objavljeno u Žene s invaliditetom

SOIH – Mreža žena s invaliditetom organizirala je u razdoblju od 26. srpnja do 02. kolovoza 2020. godine u Centru M.A.R.E. u Rovinju trening za svoje članice. Prema programu treninga koji je tematski bio vezan za Konvenciju i položaj žena s invaliditetom u RH, raspravljalo se o važnim pitanjima na kojem su sudjelovale i nove članice Mreže, što je izuzetno korisno i važno za širenje Mreže i podršku ženama s invaliditetom.

Iz UOSIKAŽU SOIH – Mreži žena s invaliditetom čija je predsjednica Gordana Jurčević, pridružila se prvi puta i administrativna tajnica Ivana Mastelić Ivić koja je i sama žena s tjelesnim oštećenjem donjih ekstremiteta.

Nakon upoznavanja s novim članicama predstavljeni su glavni dokumenti vezani za rad SOIH – Mreže žena s invaliditetom za 2020./2021. godinu. Dinamično se radilo na revidiranju Strateškog plana i važnim aktivnostima vezanima za Operativni i Financijski plan.

S obzirom da su osobe s invaliditetom u pandemiji uzrokovanoj korona virusom među rizičnom populacijom, naglasak je bio na očuvanju zdravlja i pružanju asistencije osobama s invaliditetom, zdravstvenoj zaštiti i njihovim pravima poštujući epidemiološke mjere. Članice Mreže iznijele su svoja iskustva, a osobe s oštećenim vidom i/ili sluhom posebno su istaknule kako im nošenje maski i rukavica odmažu u svakodnevnom funkcioniranju i komunikaciji te dale prijedloge za poboljšanje pružanja potrebnih usluga.

Još uvijek postoje stereotipi i predrasude prema poslovima i statusu u društvu kada govorimo o muškarcima i ženama. Rod i rodne uloge u našem društvu su jako vidljive i nametnute kroz prošlost, zato se žene moraju uvijek dokazivati te je stoga cilj održivog razvoja postići rodnu jednakost i osnaživanje svih žena i djevojaka s invaliditetom. Moto Agende 2030. je „ne izostaviti nikoga“.

Žene s invaliditetom su također izložene povećanom nasilju za koje nema opravdanja te je ove godine dogovor da Kampanja povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna, bude posvećena nenasilju nad gluhim ženama. Podrška i pomoć ženama s invaliditetom pružaju se putem SOIH – SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja svake srijede u periodu od 16 do 18 sati na broj telefona 0800 300 200.

S položajem žena s invaliditetom u RH i Zakonima koji su važni za osobe s invaliditetom, sudionice treninga upoznala je i saborska zastupnica Ljubica Lukačić, koja je posebno istaknula pozitivan primjer obilježavanja Kampanje 16 dana aktivizma i saborske zastupnike koji su u znak podrške nosili bijele vrpce te tako podržali Kampanju i borbu protiv nasilja nad ženama.

Ivana Mastelić Ivić

 

Print Friendly, PDF & Email